De KBO is actief op vele fronten in Zuid-Holland

Onze speerpunten vormen de basis voor onze activiteiten. Binnen deze speerpunten organiseren wij informatiebijeenkomsten, trainingen en cursussen voor onze vrijwilligers, leden én niet-leden.

Wonen

Welzijn en Zorg

Veiligheid

Koopkracht

Digitalisering

Zingeving