KBO Zuid Holland heeft veel faciliteiten voor voorlichtingsbijeenkomsten.
Ook kunnen allerlei materialen worden geleend.
Klik voor een overzicht op de volgende link: AANBOD VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN KBO-ZH