Welkom op de website van KBO Zuid-Holland

Samen opkomen voor de belangen van senioren in Zuid-Holland.

Wie zijn wij? KBO Zuid-Holland is een vereniging voor senioren van vandaag en morgen. Met onze lokale KBO-afdelingen zorgen we voor verbinding en ontmoeting tussen senioren, bieden we voordeel en komen we op voor de belangen van senioren. In onze vrijwilligersorganisatie vormen de lokale afdelingen het hart van onze vereniging. Afdelingen organiseren voor hun leden activiteiten op het gebied van ontspanning, cultuur, educatie en zingeving. Vele vrijwilligers zijn actief met het organiseren van deze activiteiten en het behartigen van de belangen van senioren. Wij maken ons als ouderenorganisatie sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Als provinciale organisatie zetten wij ons met de plaatselijke afdelingen in voor een krachtige positie van senioren. Wij richten ons hierbij op zes thema's: Wonen, welzijn en zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering, Zingeving.
Lees meer