Op deze pagina treft u informatie aan die vooral bestemd is voor de

besturen van KBO-afdelingen, HUBA’s, ouderenadviseurs

en ledenadministrateurs.