Op deze pagina treft u informatie aan die vooral bestemd is voor de

besturen van KBO-afdelingen, HUBA’s, ouderenadviseurs

en ledenadministrateurs.

Speerpunten

Wanneer je op een speerpunt klikt wordt je doorgelinkt naar de website KBO-PCOB.nl waar het speerpunt uitgebreid uitgelegd wordt.