Info Bestuur

Samenstelling bondsbestuur van de KBO Zuid-Holland   Het bondsbestuur bestaat uit alle leden van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van de volgende KBO-regio's.
  • Haaglanden
  • Delft/Westland/Oostland
  • Waterweg
  • Rotterdam
  • Duin- en Bollenstreek
  • Zuid-Holland Noord/Oost
  • Midden-Holland
  • Zuid-Holland Zuid
De regiovertegenwoordigers in het bestuur zorgen voor een directe en wederzijdse communicatielijn tussen bestuur en KBO-afdelingen. De afdelingen kunnen, via hun regiovertegenwoordiger in het bondsbestuur, een bijdrage leveren aan het beleid en besluitvorming van de KBO-ZH en de Unie KBO.

Bestuur