Ledenadministratie met KBOLEDEN

De KBO-Zuid Holland streeft naar invoering van een uniforme ledenadministratie.
Hiermee kan een optimale verwerking van gegevens tussen afdelingen en de Unie KBO plaatsvinden.
Daarvoor is het programma KBOLEDEN ontwikkeld en sinds kort in gebruik genomen.
Bijna alle afdelingen van de in totaal 54 afdelingen zijn inmiddels overgezet naar dit web-based programma.
Het bureau zorgt daarbij voor ondersteuning aan de ledenadministrateurs van de afdelingen middels:

•  Ondersteuning bij het gebruik van het programma KBOLEDEN.
•  Het plaatsen van TIPS en antwoorden op veel voorkomende vragen (FAQ’s) op deze site

De werkgroep ondersteuning LeaSr is inmiddels overgegaan in de Projectgroep Centrale Ledenadministratie
De Projectgroep bestaat uit:

 • lid van het DB als voorzitter
 • lid van de administratie, werkend met KBOLEDEN
 • drie beschikbare KBO-vrijwilligers, deskundig op het gebied van de software.

De afdelingen kunnen bij de KBO ZH een vraag tot ondersteuning neerleggen.
Afhankelijk van deze vraag neemt een van de projectgroepleden contact op met de desbetreffende ledenadministrateur van de afdeling, om deze te helpen bij het oplossen van het probleem.

Vraag tot ondersteuning altijd via KBO-ZH

Neem contact op met het bureau KBO-ZH via telefoon 010-5218299
of per E-mail: info@kbozuidholland.nl onder vermelding KBOLEDEN

Veel gestelde vragen over KBOLEDEN  

                                                                                                                                                  

Ondersteuners KBOLEDEN

Belangrijkste tip:  1) kijk eerst in de gebruikershandleiding onder het ? in het menu.
2) pak pas daarna de telefoon! 010-5218299 KBO-ZH
3) stuur uw vraag naar  info@kbozuidholland.nl

Lia Bon

Fred Kuipers
   
Dirk Spronk 
Waar vind ik de oefensite?  TESTVERSIE      https://kboleden.vaa.com  
Waar vind ik de productie-omgeving?            https://www.kboleden.nl      

 

 


 • Op 12 april 2021 Nieuwsbrief 29 toegevoegd
 • Op 3 december 2020 Nieuwsbrief 28 toegevoegd
 • Op 25 februari 2020 is nieuwsbrief 27 toegevoegd.
 • Op 5 december 2019 is nieuwsbrief 26 toegevoegd.
 • Op 11 nov 2019 zijn de nieuwsbrieven 24 en 25 toegevoegd
 • Op 30 jan 2019 zijn de Nieuwsbrieven 21 t/m 23 toegevoegd.
 • Op 24 mei 2018 zijn de Nieuwsbrieven 18/19 toegevoegd en 20 is toegevoegd met de laatste aanpassingen.
 • Op 19 september 2017 is de Nieuwsbrief 17 rondgestuurd met de laatste aanpassingen
 • Op 28 februari 2017 is de Nieuwsbrief 16 rondgestuurd met de laatste aanpassingen.
 • Op 8 juni 2016 is de Nieuwsbrief 15 rondgestuurd met de laatste aanpassingen.
 • Op 19 januari 2016 is de Nieuwsbrief 14 rondgestuurd met de laatste aanpassingen.
 • Het ledenadministratieprogramma ‘KBOLEDEN’ wordt steeds verder verbeterd door de beheergroep KBOLEDEN.
  Op 15-11-2015 is een nieuwsbrief van de beheergroep verzonden naar alle ledenadministrateurs van de afdelingen.Één onderwerp in deze nieuwsbrief wil ik even benoemen. Op de tweede pagina staat tekst over de diverse relatiesoorten in de ledenadministratie. Het beheerteam ledenadministratie heeft bemerkt dat de relatiesoorten donateurs, deelnemers en abonnees op afdelingsniveau tot nu toe per abuis Nestor konden ontvangen. Zij hebben namelijk geen rechten als lid van de vereniging, dus dit zal in het systeem van de ledenadministratie worden aangepast. Tot 1 januari a.s. hebben ledenadministrateurs de tijd om desgewenst mensen over te zetten naar de leden-categorie, zodat ze Nestor zullen ontvangen.
Nieuwsbrief KBOLEDEN 1 Nieuwsbrief KBOLEDEN 11 Nieuwsbrief KBOLEDEN 21      Nieuwsbrief KBOLEDEN 31
Nieuwsbrief KBOLEDEN 2 Nieuwsbrief KBOLEDEN 12 Nieuwsbrief KBOLEDEN 22
Nieuwsbrief KBOLEDEN 3 Nieuwsbrief KBOLEDEN 13 Nieuwsbrief KBOLEDEN 23
Nieuwsbrief KBOLEDEN 4 Nieuwsbrief KBOLEDEN 14 Nieuwsbrief KBOLEDEN 24Bijlage bij nieuwsbrief 24
Nieuwsbrief KBOLEDEN 5 Nieuwsbrief KBOLEDEN 16 Nieuwsbrief KBOLEDEN 25
Nieuwsbrief KBOLEDEN 6 Nieuwsbrief KBOLEDEN 16 Nieuwsbrief KBOLEDEN 26
Nieuwsbrief KBOLEDEN 7 Nieuwsbrief KBOLEDEN 17 Nieuwsbrief KBOLEDEN 27
Nieuwsbrief KBOLEDEN 8 Nieuwsbrief KBOLEDEN 18 Nieuwsbrief KBOLEDEN 28
Nieuwsbrief KBOLEDEN 9 Nieuwsbrief KBOLEDEN 19 Nieuwsbrief KBOLEDEN 29
Nieuwsbrief KBOLEDEN 10 Nieuwsbrief KBOLEDEN 20 Nieuwsbrief KBOLEDEN 30
 • (mei 2014) Let op: Bij de allereerste Authenticatie waarbij met het nummer van de Voorzitter (met alle rechten) is ingelogd:
  eerst de ledenadministrateur Authoriseren (rol ledenadminisratie geven) met eigen nieuw wachtwoord.
  Vervolgens uitloggen.
  Daarna als ledenadministrateur inloggen (en als dat lukt!) dan pas de voorzitters rol veranderen in gebruiker of indien niet meer van toepassing verwijderen!
 • Wachtwoord vergeten
  Bestuursleden, die het wachtwoord vergeten zijn, moeten zich in eerste instantie wenden tot de eigen ledenadministrateur.
  Die kan als enige een nieuw wachtwoord aanmaken. Als de ledenadministrateur niet te bereiken is, kan gebruik gemaakt worden van de knop “wachtwoord vergeten”. Centraal wordt dan een wachtwoord aangemaakt en naar u toe gemaild.
  Als dat ook niet lukt: contact opnemen met de Helpdesk-zh (info@kbozuidholland.nl)
 • Ik kan niet inloggen
  Type in uw browser-venster de link naar het programma op de juiste plaats in.
  Voor verdere browsertoepassingen zie gebruikershandleiding.
  Controleer ook of de browser werkt bij andere websites.
  Bij Explorer 10 en 11 moet u de compatibiliteits-weergave eenmalig instellen.
  Start Explorer 11, klik op instellingen, (tandwieltje rechts boven in scherm) klik op comptabiliteitsweergave en vul in het venster het adres van de website in en daarna sluiten.
 • (feb 2014) Nieuw: Scheiding tussen Ledenadministratie en Financiën in KBOLEDEN?
  Deze beslissing is genomen omdat in verschillende afdelingen er onmin ontstond tussen ledenadministrateur en penningmeester omdat de ledenadministrateur zo maar financiële gegevens kon bewerken. Hiervoor is besloten om deze strikt gescheiden functies mogelijk te maken.
  Rekening houdend met de wetenschap dat er in vele afdelingen ook multifunctioneel wordt gewerkt.
  Bijvoorbeeld de penningmeester is ook ledenadministrateur. En vervult zo de 2 functies welke wij van elkaar hebben gescheiden. Voor deze dubbelfuncties is het altijd mogelijk om de betreffende penningmeester zowel de autorisatie als ledenadministrateur als ook die van het financieel beheer toe te kennen. Dit kan met behoud van 1 inlognaam en 1 wachtwoord zodat de gebruiksvriendelijkheid geen geweld wordt aangedaan.Het toekennen van 2 rollen aan dezelfde persoon is heel eenvoudig.
  Bij authenticatie zoek je de persoon die nu alleen de rol van b.v. ledenadministrateur heeft.
  Selecteer hem en klik op toevoegen, daarna de tweede rol toekennen.
 • Beschik ik over de juiste software voor KBOLEDEN?
  Voor het werken in KBOLEDEN zijn op uw browser na geen programma’s op uw pc noodzakelijk.
  Voor browsertoepassingen zie  gebruikershandleiding.
 • Hoe moet ik mijn gebruikersnaam en die van diegenen die ik als mede gebruiker heb ingesteld, laten onthouden?
  Wanneer u inlogt en de eerste cijfers van de gebruikersnaam invult vindt u er onder een of meerdere gebruikersnamen. Door op de eigen gebruikers naam’’ te klikken wordt de gebruikersnaam geheel ingevuld. Als de gebruikersnaam niet verschijnt ligt dit waarschijnlijk aan de instellingen van uw computer.
 • Veranderen verkeerd ingevulde datum van overlijden  +  oud-leden nog zichtbaar?
  Leden en oud-leden staan normaal gesproken onder “leden” in de “ledenlijst” , indien dit niet het geval is dient u bij “stamgegevens” -“instellingen” te kijken of bij dagen na einddatum “0” staat. Door het te wijzigen in 20000 komen alle overledenen weer in de ledenlijst. Daarna kunt u de einddatum wijzigen.
 • Ik krijg geen lijst (rapport) op het scherm
  Instelling van de pop-ups is afhankelijk van uw browser zelf in te stellen. Zie gebruikershandleiding .
 • Het programma loopt vast bij de aanmaak van contributienota’s en facturen.
  Oorzaak….De tekst in het veld is te lang. Tekst boven de contributienota niet langer maken dan er in het venster past.
  Maximaal 20 regels.
 • De ledenlijst klopt niet. Mogelijk nog oud-leden zichtbaar!
  “Er staan veel mensen op die ik niet ken” en mensen die reeds lang zijn overleden en heel veel anoniem.
  Bij Stamgegevens- Instellingen wordt bepaald welke leden er worden weergegeven.
  Alle actuele leden of ook de oud-leden. Zie bij instellingen en stamgegevens:[Dagen na einddatum]
 • Ik krijg de medebestuursleden niet geauthoriseerd!
  Veel voorkomende fout: Vergeten een begin-datum in te vullen bij de functies in de Werkgroepen!
  Om een authorisatie te verkrijgen moet het lid een e-mailadres hebben.