Wonen 

In Zuid-Holland bewoont een op de zes 65+ huishoudens een woning die niet seniorvriendelijk is en moeilijk kan worden aangepast aan de behoeften van ouderen. Voor veel bewoners van zulke woningen zou verhuizen een goede oplossing zijn om veilig en comfortabel oud te kunnen worden.  

Dan moeten er wel voldoende geschikte woonvormen voor ouderen beschikbaar zijn. 

Als ouderenorganisatie maken wij ons naar de provincie, gemeenten en woningcorporaties sterk om te zorgen dat in Zuid-Holland voldoende alternatieven voor ouderen beschikbaar zijn om passend te wonen.  

Ouderen, vooral alleenstaanden, vragen naar woonvormen waar zelfstandigheid en gemeenschappelijkheid hand in hand gaan. Waar sociaal contact tussen bewoners onderling gestimuleerd wordt en bewoners elkaar kennen en naar elkaar omkijken. Woonvormen waar meer gemeenschappelijkheid is en minder sociale eenzaamheid. Het aanbod aan woonvormen moet divers zijn (verschillende prijsklassen, huur en koop), met variatie in de grootte van het woonoppervlak. Ouderen wensen een duurzame leefomgeving die leeftijdsvriendelijk, gezond en veilig is en uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en het leggen van sociale contacten. Zorgvoorzieningen in de nabijheid zijn nodig. Toepassing van digitale technologieën, zoals eHealth en domotica dragen bij aan zelfstandig wonen en doelmatige inzet van zorgverleners.  

Wij bepleiten bij de provincie, gemeenten en woningbouwcorporaties dat zij bij hun (ver)bouwplannen rekening houden met de woonwensen van ouderen.