Welzijn en zorg  

Met het oog op Welzijn en Zorg willen wij senioren de handvatten bieden die zij nodig hebben om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Onze ouderenadviseurs kunnen senioren hierbij ondersteunen.  

We blijven allemaal langer thuis wonen. Maar soms kan dat alleen met (extra) zorg of hulpmiddelen. Hiervoor moet u een aanvraag doen bij de gemeente. Dat kan soms ingewikkeld zijn en veel senioren zien er tegenop. 

Maar u hoeft dat traject niet alleen in te gaan. Via uw lokale KBO vereniging kunt u een beroep doen op een ouderenadviseur. Zij kunnen, samen met u, onderzoeken waar u recht op heeft. En u vervolgens bijstaan in gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente. 

De onafhankelijke ouderenadviseur helpt senioren op gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  

Samen met u zoekt de ouderenadviseur naar passende oplossingen voor de hulpvraag. De oplossingen moeten altijd aansluiten bij uw eigen wensen en behoeften.  

Een ouderenadviseur kan op een aantal terreinen ondersteuning bieden: 

  • Het in kaart brengen van de noodzakelijke zorg en ondersteuning 
  • Het aanvragen van de hulpvraag bij de juiste instantie 
  • Het voorbereiden en ondersteunen van een indiceringsgesprek (keukentafelgesprek) 
  • Het in kaart brengen van de eigen administratie 
  • Het voeren van een gesprek voor versterking van eigen kracht en regie 
  • Het zoeken naar hulp in de directe omgeving 
  • Het zoeken naar algemene voorzieningen 
  • Het aanvragen van ontheffing van gemeentelijke belastingen 
  • Het aanvragen van zorg- en huurtoeslag in samenwerking met de belastinginvuller. 

Zoekt u een ouderenadviseur? Neem dan contact op met uw lokale afdeling of met KBO-Zuid-Holland: info@kbozuidholland.nl , tel. 010 – 52 18 299.