Koopkracht 

Op lokaal niveau kunnen afdelingen van onze seniorenorganisatie invloed uitoefenen richting de lokale politiek op het gebied van koopkracht. Denk hierbij aan armoedebeleid, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en financieel misbruik.  

Als afdelingen hierbij inhoudelijke ondersteuning van KBO Zuid-Holland nodig hebben, kunnen zij dit aanvragen via info@kbozuidholland.nl. 

Gemeenten kennen een armoedebeleid. Aandacht voor armoede onder senioren is van belang. Armoede komt voor bij meerdere groepen senioren. Denk aan 85-plussers met heel weinig aanvullend pensioen en hoge zorgkosten, aan gescheiden mensen en aan mensen die werkloos zijn geraakt na hun 55ste en niet meer aan het werk komen. Gemeenten horen bij hun sociaal beleid rekening te houden met armoede onder hun inwoners. 

Gemeenten hebben een verordening voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Daarin staan meestal bepalingen voor de berekening van de betalingscapaciteit voor belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan bijdragen aan het verbeteren van de koopkracht van inwoners, die het financieel zwaar hebben. Het is daarom belangrijk om als plaatselijke afdeling dit goed in de gaten te houden.  

Regelmatig worden 65-plussers slachtoffers van financiële uitbuiting. Vaak gaat het om een familielid of bekende. Bijvoorbeeld een kleinkind dat helpt met internetbankieren en ook iets voor zichzelf bestelt, of een dochter die ook haar eigen boodschappen betaalt van de betaalrekening van haar ouders. Het is belangrijk om hierop alert te zijn en voorzorgmaatregelen te nemen. Vele gemeenten hebben afspraken gemaakt met meerdere partners, zoals ouderenorganisaties, om financieel misbruik te voorkomen.