Startersbijeenkomst voor Hulp bij Belasting Aangifte

Jaarlijks verzorgen HUBA’s (Hulp bij Belasting Aangifte) voor de leden van KBO en PCOB in Zuid-Holland de aangifte inkomstenbelasting. Ook bekijken ze of men recht heeft op huur- en/of zorgtoeslag. Zeker voor mensen die niet zoveel te besteden hebben, is dit een belangrijke dienstverlening. Hulp bij Belasting Aangifte is een mooie activiteit om als vrijwilliger anderen te helpen bij belastingzaken.

Wellicht is het iets voor u om als HUBA aan de slag te gaan. Voor belangstellenden wordt in januari 2024 een gratis startersbijeenkomst georganiseerd. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar: belastingservice@kbozuidholland.nl


Wij vragen van HUBA’s de volgende eigenschappen:

 • Digitaal vaardig zijn en kunnen omgaan met laptop/computer en internet
 • Enige ervaring hebben met het invullen van belastingaangiftes
 • Enige kennis hebben van de zorg- en huurtoeslag
 • In het bezit zijn van een e-mailadres, laptop/computer en internetaansluiting
 • Beschikbaar te zijn in januari/februari voor het maken van de oefenopgaven en het volgen van de cursus
 • Beschikbaar te zijn in de aangifteperiode van maart t/m april 2024
 • Zorgvuldig kunnen omgaan met privacygevoelige informatie

Jaarlijks wordt van de HUBA gevraagd:

 • Het in januari volgen van de beginnersbijeenkomst voor nieuwe HUBA’s
 • Het in januari maken van oefenopdrachten (digitaal)
 • Het in februari volgen van een cursus, gegeven door geoefende trainers van KBO en PCOB.
 • Het in maart en april verzorgen van de belastingaangifte en/of aanvragen van toeslagen
 • Invullen van evaluatieformulier (digitaal)
 • Openstaan voor het per e-mail beantwoorden van vragen van de leden

 

Standaard mag de HUBA van de leden een onkostenvergoeding van € 15,00 per aangifte vragen.