Inspiratiedag Ledenwerving

Op 3 november 2023 namen leden van meerdere afdelingen deel aan de Inspiratiedag ledenwerving, georganiseerd door KBO Zuid-Holland.  Onder begeleiding van Ronald Provoost gingen de deelnemers actief met elkaar in discussie over onderwerpen, zoals de gewenste uitstraling van KBO-afdelingen, omgaan met de pers en hoe realiseren we belangenbehartiging, bijvoorbeeld in de richting van de lokale politiek?
Ronald Provoost gaf vele voorbeelden en tips hoe je wervende teksten en persberichten maakt. Interessant was dat hij liet zien hoe hierbij gebruikgemaakt kan worden van ChatGPT.
Afdelingen, die meer informatie willen over ledenwerving, kunnen hiervoor contact opnemen met info@kbozuidholland.nl