‘Het DNA van de oudere’

‘Het DNA van de oudere’

Tijdens de ledenvergadering van seniorenorganisatie KBO Zuid-Holland op 28 mei 2024 gaf Edgar Keehnen een boeiende presentatie over de zeven kenmerken die horen bij het ouder worden. Deze kenmerken kun je zien als het DNA van de oudere mens. Alle ouderen hebben dit gemeen.

Ouder worden houdt in dat je een positievere kijk op het leven krijgt, dat je voor het ‘echte’ gaat, dat je je ervan bewust bent dat leven gaat over geven en niet over nemen, dat het heden veel belangrijker wordt dan het verleden of de toekomst, dat zelfverwerkelijking een speciale betekenis krijgt en dat minder meer wordt.

De aansprekende presentatie van Edgar krijgt een vervolg tijdens de Inspiratiedag op 2 juli 2024. Dan gaan bestuurders van de 40 afdelingen van KBO Zuid-Holland met elkaar aan de slag om te kijken wat de zeven kenmerken kunnen betekenen voor hun profilering, activiteiten en belangenbehartiging.