Joke Koene neemt afscheid van Financiële Commissie

Joke Koene neemt afscheid van Financiële Commissie

Tijdens de algemene vergadering van KBO Zuid-Holland op 28 mei 2024 heeft Joke Koene afscheid genomen van de financiële commissie. Zij was niet meer herkiesbaar. De commissie controleert de jaarrekening en de boekhouding van KBO Zuid-Holland en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering. De commissie kan ook adviseren over het financieel beheer. Voorzitter Ab Ruigrok bedankte Joke voor haar jarenlange deskundige inzet en bood haar bloemen aan.