Gezocht voorlichters Positieve Gezondheid

Gezocht voorlichters Positieve Gezondheid

KBO Zuid-Holland zoekt voorlichters voor het Project Positieve Gezondheid. Wilt u anderen helpen om een positieve kijk op gezondheid te ontwikkelen?

Vroeger zagen we gezond zijn als de afwezigheid van een ziekte. Had je geen ziekte onder de leden, dan was je dus gezond. Deze kijk op gezondheid is aan verandering onderhevig. Je kunt je immers ook niet gezond voelen, terwijl je niet fysiek ziek bent. Of je juist heel gezond voelen, terwijl je wel te kampen hebt met een ziekte. Arts en onderzoeker Machteld Huber is de bedenker van het concept ‘positieve gezondheid’, dat uitgaat van veel meer dan een gezond lichaam.

Bent u bekend met het concept ‘positieve gezondheid’ en vindt u het leuk om tijdens bijeenkomsten leden van KBO-afdelingen in Zuid-Holland hierover te informeren?

Dan is het wellicht interessant voor u om u aan te melden als voorlichter Positieve Gezondheid.

U kunt een mail sturen aan Annelien den Boer, mailadres: adenboer@kbozuidholland.nl , of telefonisch contact met haar opnemen voor nadere informatie: tel. nr. 010-52 18 299.