KBO Zuid-Holland zoekt nieuwe leden voor de Projectgroep ZINGEVING. Iets voor u!!

Hebben zowel levensvragen als zingeving uw interesse en vindt u het tevens leuk om activiteiten te organiseren dan zijn wij op zoek naar u ! 

De projectgroep Zingeving vergadert 3 tot 4 keer per jaar. 

Samen met de overige projectgroep leden van KBO en PCOB werken we, op basis van het Jaarplan, voorstellen uit tot concrete plannen ter ondersteuning van de KBO-, en PCOB-afdelingen. Dit kan bestaan uit allerhande activiteiten, zoals themabijeenkomsten en o.a. een bedevaart. Projectgroep leden worden in de gelegenheid gesteld trainingen te volgen om op verzoek voorlichting te kunnen geven binnen de KBO-afdelingen in Zuid-Holland. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Ruigrok, voorzitter KBO Zuid-Holland, tel. 06-12576824 of abruigrok@caiway.nl