Kaderledenbijeenkomst KBO Zuid-Holland d.d. 21 februari 2023

Kaderleden in gesprek

Op uitnodiging van het bestuur van KBO Zuid-Holland was op dinsdag 21 februari 2023 een ontmoeting met kaderleden georganiseerd in Berkel en Rodenrijs. Kaderleden zijn al dan niet afdelingsbestuurders, actief als ouderenadviseur, HUBA (HUlp bij BelastingAangifte), tabletcoach, veiligheidsadviseur of redacteur Nieuwsbrief (voor de afdelingen, digitaal en gedrukt). Voor specifieke functies worden opleidingen georganiseerd.

 

Voorzitter Ab Ruigrok opende de ochtend met een woord van welkom en een voorstelrondje, waarna Maria Smits de Academie tot leven bracht.

Dit digitale platform kan ten dele ook door niet-leden worden gebruikt en verdient zo veel mogelijk bekendheid. Over tal van onderwerpen die van belang zijn voor ouderen is allerlei informatie beschikbaar. Wie zich registreert kan de hele site doorzoeken, een profiel aanmaken is zo gebeurd! Navigeren is niet moeilijk, iedereen die ook maar een beetje digitaal vaardig is kan er zijn/haar weg vinden.

Voor afdelingen zou het een waardevol agendaonderdeel kunnen zijn op bijeenkomsten, het is bovendien in te zetten voor ledenwerving…

 

Academietour. Op diverse locaties in den lande staat een Academietour gepland om actieve vrijwilligers van KBO-PCOB kennis te laten maken met drie thema’s rondom kwaliteit van leven. Het is één van de mogelijkheden waarbij Maria Smits de Academie presenteert. De mogelijkheden samen ervaren en bespreken is de mooiste kennismaking. Ook op de Algemene Ledenvergadering in mei zou het een aansprekend programmaonderdeel kunnen zijn.

Andere zaken die aandacht kregen van de kaderleden waren het Werkplan 2022-2023 en de ontwikkelingen KBO-PCOB. Er is nog niets uitgekristalliseerd, het bestuur is intensief betrokken bij de voortgang.

 


https://academie.kbo-pcob.nl

 

Julia Voskuil,

redacteur KBO Zuid-Holland