Hulp bij aanvragen van inkomensregelingen

Gemeenten moeten ouderen actiever benaderen met informatie over de beschikbare inkomensvoorzieningen, zegt de Nationale ombudsman. Sommige ouderen maken geen gebruik van de inkomensondersteunende regelingen waar ze recht op hebben. Veel instanties gaan ervan uit dat een oudere die recht heeft op een inkomensvoorziening, dat zelf regelt. Maar dat is voor veel ouderen veel te veel gevraagd. Regelingen zijn bijvoorbeeld niet bekend of te ingewikkeld om aan te vragen.

Als lid van KBO kunt u bij het aanvragen van inkomensregelingen gebruik maken van de hulp van ouderenadviseurs en vrijwilligers, die u helpen bij belastingaangifte en aanvragen van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Ook kunt u de servicetelefoon 030 – 340 06 55 van KBO-PCOB om advies bellen.

Welke regelingen zijn er?

Ouderen die geen volledige AOW-uitkering krijgen en geen of een klein aanvullend pensioen hebben, kunnen aanspraak maken op allerlei regelingen. Zo is er de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), huur- en zorgtoeslag en bijzondere bijstand. Andere mogelijke voorzieningen zijn de ouderenkorting, aftrek van zorgkosten bij de belastingaangifte, kwijtschelding van lokale belastingen, een kortingspas van de gemeente, een gemeentelijke zorgverzekering en de energietoeslag.