Prikkelende inspiratiedag

Prikkelende Inspiratiedag

 

Op 2 juli j.l. namen vele bestuursleden van KBO-afdelingen deel aan de Inspiratiedag, georganiseerd door KBO Zuid-Holland. Doel van deze dag was om de profilering, belangenbehartiging en activiteiten van de afdelingen te optimaliseren. Ronald Provoost, Edgar Keehnen en Rob Beltman zorgden voor de begeleiding. Met praktijkvoorbeelden en tips prikkelden zij de deelnemers om actief met elkaar te overleggen over bijvoorbeeld aansprekende activiteiten en succesvolle ledenwerving. Dit leverde veel ideeën en werkafspraken op, waarmee de deelnemers de komende periode aan de slag gaan.