Deelname aan inspiratiedagen ledenwerving

Eerder informeerden wij u dat wij voor alle afdelingen inspiratiedagen voor ledenwerving gaan organiseren. Daarvoor hebben zich inmiddels 6 afdelingen aangemeld. Omdat nog niet alle afdelingen dit onderwerp in hun bestuursvergaderingen hebben besproken, verlengen wij de termijn voor aanmelding van deelname.

U kunt zich nog tot 20 augustus 2023 aanmelden voor deelname aan deze inspiratiedagen via info@kbozuidholland.nl.

Deelname is gratis. Meerdere (bestuurs)leden van een afdeling kunnen zich aanmelden.
De data van deze dagen bepalen we in overleg met de degenen, die zich als deelnemers hebben aangemeld. De dagen vinden plaats in zalencentrum Rehoboth in Berkel en Rodenrijs. Degenen, die zich al hebben aangemeld, hoeven uiteraard niet meer te regeren.

Het programma voor de inspiratiedagen treft u hier aan.

Maak gebruik van deze unieke kans om ideeën op te doen om (nieuwe) leden te binden en te boeien!

Het werven van nieuwe leden is voor alle afdelingen een grote uitdaging. Toch is in de praktijk de afgelopen jaren gebleken dat er succesvolle voorbeelden zijn. KBO Zuid-Holland organiseert daarom inspiratiedagen voor ledenwerving om te leren van deze succesvolle voorbeelden.

Het programma bestaat uit 2 dagen. Aan het einde van deze twee dagen heeft u een plan van aanpak voor uw eigen ledenwerving met concrete handvatten. Tijdens de inspiratiedagen kunnen de deelnemers ervaringen en nuttige tips voor ledenwerving en activiteiten met elkaar uitwisselen.

Het programma staat onder leiding van Ronald Provoost die al diverse verenigingen heeft ondersteund bij het werven van leden. Hij zal ook helpen wanneer u activiteiten of wervingsacties wilt opzetten.

Mocht u meer informatie willen over deze inspiratiedagen, laat het ons dan weten via info@kbozuidholland.nl.

Als we weten welke afdelingen mee willen doen, gaan we de dagen plannen. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met ieders agenda.

Hartelijke groet,

Paul Clabbers,
secretaris