Tablets en mobiele telefoons spelen een steeds grotere rol. Steeds meer gebeurt digitaal. Het gebruiken van tablets en mobiele telefoons (smartphones) kan lastig zijn. Omdat het nieuw is, je niet alles kunt onthouden en niet alles makkelijk vindbaar is. Ook heeft elke app, leverancier en instantie zijn eigen werkwijze. Dat maakt het soms lastig om iets voor elkaar te krijgen.

Digitaal lezen

Wanneer u graag leest, dan kan dat prima via een e-reader of een tablet/iPad. Het kan ook op uw telefoon of uw laptop. Er is een enorm aanbod van digitale boeken (e-books). U kunt ze kopen, bijvoorbeeld bij Bol.com, boekenketens en rechtstreeks bij schrijvers en uitgeverijen.

Via de online bibliotheek kunt u e-books lenen, met een abonnement. En er zijn diensten die bedrijven als Amazon (Kindle) en Kobo (Kobo Plus) bieden, waarmee u heel betaalbaar veel kunt lezen.

Boeken zijn deels zelfs gratis beschikbaar, bijvoorbeeld bij Project Gutenberg op https://www.gutenberg.org/. Een verzameling pareltjes vindt u in de Eregalerij van Literaire meesterwerken op de website van de bibliotheek. Onder deze hoogtepunten uit 1000 jaar Nederlandse literatuur vindt u boeken van o.a. Couperus, Multatuli en Vestdijk, veel nog altijd de moeite waard. De teksten van deze auteurs zijn inmiddels rechtenvrij. De site biedt ook ondersteunende informatie en downloaden is eenvoudig. U vindt de eregalerij hier https://www.bibliotheek.nl/eregalerij.2.html.

Voordeel van e-books is dat er geen papier nodig is en dat letters groter gemaakt kunnen worden. En buitenshuis (verder) lezen is makkelijk.

Verder zijn er veel boeken als luisterboek te downloaden. Het lezen gaat langzamer, maar u kunt er wel iets anders naast doen. En het is een uitkomst voor degenen die niet meer kunnen lezen.

Wanneer u boeken op een laptop wilt lezen, dan is Adobe Digital Editions handig. Daarmee kunt u ook boeken op een e-reader zetten. U kunt het programma downloaden op de site van Adobe https://www.adobe.com/nl/solutions/ebook/digital-editions/download.html.

Op Seniorweb https://www.seniorweb.nl/ vindt u toelichtingen hoe het een en ander werkt.

Digitale veiligheid

Er is veel aandacht voor internetveiligheid. Het is goed dat we weten op welke manieren er misbruik gemaakt kan worden in de digitale wereld. Kennis maakt ons sterker.

Maar aan de andere kant schrikken de verhalen over misbruik, mensen af. Dat is jammer, want er is veel te beleven op internet zonder dat het meteen gevaarlijk wordt. Met een telefoon of tablet in de buurt heb je van alles voor handen: een encyclopedie, kranten, tijdschriften, boeken, brieven, muziek, landkaarten, foto’s, ga maar door. En vaak ook nog gratis of tegen een geringe bijdrage.

De website veiliginternetten.nl geeft veel goed toegankelijke informatie. De site is een gezamenlijk initiatief van o.a. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden vijf acties benoemd waarmee u zorgt dat uw online basisveiligheid op orde is, deze worden op de site toegelicht.

 • Zorg voor veilige wachtwoorden
 • Doe je updates
 • Gebruik een virus scan
 • Maak regelmatig een back-up
 • en altijd; Eerst checken dan klikken.

Digitale nalatenschap

Wanneer u uw tablet gebruikt om te kijken op sociale media, zoals Facebook en Instagram, dan maakt u daar een account voor aan. Instanties en overheden regelen hun zaken steeds vaker digitaal. Iedereen zorgt natuurlijk dat al zijn of haar online gegevens goed zijn beveiligd. Met wachtwoorden die lastig te raden of kraken zijn, en die niemand kent. Maar als iemand komt te overlijden zijn die goed beveiligde accounts voor niemand toegankelijk en moeilijk te beëindigen. Weinig mensen staan hierbij stil, zo blijkt uit onderzoek van SeniorWeb.

Wat kunt u zelf regelen? Om uw digitale nalatenschap goed over te dragen aan uw nabestaanden is het goed om vast te leggen hoe de toegang is geregeld tot uw pc, tablet of smartphone en tot uw belangrijke accounts van bijvoorbeeld Apple, Microsoft of Google. Ook welke profielen u hebt op sociale media, en welke digitale abonnementen. Wat moet daarmee gebeuren na uw overlijden?

Veel mensen bekommeren zich niet om hun digitale nalatenschap. Wat doet u als nabestaande met de apparaten, accounts, sociale mediaprofielen en abonnementen van de overledene wanneer deze niets heeft overgedragen? Gelukkig geeft Seniorweb ondersteuning. Kijk daarvoor op https://www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten.

Speerpunt van KBO-PCOB

KBO-PCOB is van mening dat senioren te allen tijde moeten kunnen participeren in de digitale samenleving. Op de website wordt aandacht besteed aan o.a. de blauwe envelop en toepassingen in de gezondheidszorg. De website vindt u op Digitalisering – KBO-PCOB.

KBO/PCOB heeft een beknopt digitaal magazine gemaakt over Internetveiligheid. Het geeft o.a. toelichting op vier belangrijke tips:

 • Een bericht is vaak nep als er urgentie in zit
 • Doe geen bankzaken in openbare ruimtes
 • Vul alleen de noodzakelijke gegevens in
 • Update uw beveiligingsprogramma regelmatig.

U vindt het magazine op KBO-PCOB Magazine.

De Bibliotheek helpt

De bibliotheken bieden inloopuren voor vragen over je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of het internet. Dat is opgezet in samenwerking met Kijk op Welzijn en wordt uitgevoerd door een vast team van vrijwilligers. U kunt gewoon binnen lopen en hoeft geen lid te zijn. U kunt hier terecht met vragen als:

 • hoe werkt mijn laptop/ telefoon/tablet?
 • storingen
 • hoe zet ik een app/ DigiD/ zorgverzekering etc. op mijn telefoon?

Op de website van de bibliotheken kunt u vinden wanneer je waar terecht kunt. Dat kan elke week in Barendrecht, zowel in Carnisselande (dinsdagmiddag) als in Het Kruispunt (woensdagmorgen). Zie voor de precieze tijden en actuele informatie op Digitaal inloopspreekuur (debibliotheekaanzet.nl).

De bibliotheek heeft daarnaast een inloopuur Informatie Digitale Overheid (IDO) waar je terecht kunt met vragen over digitale diensten van de gemeente, zorgverzekering, de belastingdienst. Ze hebben allemaal websites waarop je aanvragen en andere online formulieren moet invullen. Hiervoor is een specifieke medewerker van de bibliotheek beschikbaar. Je kunt hier terecht met vragen over

 • DigiD
 • belastingen en toeslagen
 • zorg
 • werk of uitkering
 • rijbewijs
 • AOW aanvragen
 • verkeersboetes betalen
 • inburgering
 • corona (booster)prik.

In Carnisselande is het inloopuur op dinsdagmorgen en in Het Kruispunt op donderdagmiddag. Ook dit is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. Zie voor de precieze tijden en actuele informatie op De bieb helpt! (debibliotheekaanzet.nl).

Verder biedt de bibliotheek in Barendrecht meerdaagse gratis cursussen Klik & Tik, die helpen om vaardig te worden met de computer en internet. Dit vind je op Klik en Tik (debibliotheekaanzet.nl).

Overzicht beschikbare hulp in Barendrecht

Kijk op Welzijn heeft (april 2023) een handig overzicht gemaakt van de hulp die in Barendrecht wordt geboden wanneer u vragen heeft over het gebruik van computers, tablets en telefoon.  U vindt dit hier:  Digitaal aanbod in Barendrecht

SeniorWeb is al ruim 25 jaar actief

SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, 450 leslocaties en 2.800 vrijwilligers. SeniorWeb is sinds 1996 actief met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat iedereen het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren. U kunt terecht bij Seniorweb voor onderwerpen als Windows, tablets en smartphones, WhatsApp, veilig internetten en meer. Er staat enorm veel informatie op de website SeniorWeb.  U kunt zich ook gratis aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief via De SeniorWeb Nieuwsbrieven. In de brieven staan bijvoorbeeld waarschuwingen tegen nepmails en sms-berichten die in omloop zijn. Ook worden zaken uitgelegd, zoals bijvoorbeeld hoe Tikkie werkt.

Zelf oefenen en ontdekken

Als je zelf wilt oefenen met internet, dan kan dat op de website van Oefenen.nl: Computer en internet | Oefenen.nl. Dat kan thuis op je eigen tablet of PC, maar ook in de bibliotheek.

Voor een makkelijke uitleg van moeilijke dingen kun je terecht bij Steffie: Steffie helpt je verder! – Computeren. Steffie legt uit hoe je kunt videobellen, hoe je een mobieltje gebruikt, hoe je kunt internetten, werken met je DigiD en meer.

Handige presentaties

In september 2022 was er een bijeenkomst over digitale veiligheid, georganiseerd door KBO/PCOB samen met Deloitte. Er werd ingegaan op de meest voorkomende bedreigingen, hoe u veilig kunt internetten en uw privacy beschermen. Aan het eind van de presentatie staan veel voorbeelden, waarmee u kunt oefenen in het herkennen van echte en nep berichten. U vindt de presentatie die werd gebruikt hier: 2022-09 Digitale Veiligheid presentatie KBO-PCOB

In april 2022 was er ook een online bijeenkomst van KBO/PCOB over digitale weerbaarheid en hoe u veilig gebruik kunt maken van het internet. Er werd een presentatie gebruikt met veel links en tips. Die presentatie vindt u hier: 2022 07 29 Digitale Weerbaarheid

In maart 2022 organiseerde KBO/PCOB een online bijeenkomst over privacy-instellingen.  Er werd informatie gegeven over o.a. het veilig instellen van uw computer, zodat niet iedereen alles ziet, en ook hoe u veilig op sociale media kunt rondkijken. De presentatie die ter ondersteuning werd gebruikt, bevat handige links, bijvoorbeeld naar informatie over het instellen van uw privacy op Facebook en Twitter. U vindt de presentatie hier: 2022 07 27 Digitale Veiligheid Privacy instellingen