Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. Deze keuring is verplicht. Hieronder staat een beknopt overzicht van wat u moet doen en wat het kost.

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten. De wachttijden bij CBR zijn lang, begin daarom 5 maanden voor deze einddatum.

Stap 1: Gezondheidsverklaring

De procedure begint met het aanvragen van een gezondheidsverklaring. Dit kunt u doen door:

  • In te loggen op Mijn CBR met uw DigiD (SMS controle of App controle)
  • de gemeente of het CBR te bellen en om een papieren versie te vragen

U krijgt hierna een verslag van het CBR dat de keuringsarts moet invullen.

  • Een gezondheidsverklaring kost € 41,60 als deze digitaal wordt ingevuld via de website van het CBR.
  • Bij de gemeente wordt dit bedrag ook meestal aangehouden als er een papieren versie aangeschaft wordt.
  • Het is ook mogelijk om een papieren versie bij RegelZorg te bestellen, echter zijn dan de kosten € 51.50 ( dit is inclusief administratiekosten en verzendkosten).

Hierna kunt u naar stap 2.

Stap 2: Rijbewijskeuring

Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij Regelzorg. Dat kan via website http://www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren telefonisch: 088 23 23 300.

In onze nieuwsbrief staat de datum wanneer de keuringsarts in Barendrecht de medische keuringen verricht. https://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/barendrecht/nieuws/

Rijbewijskeuringen in CBR Barendrecht

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen medisch laten keuren  in Huisartsenpraktijk R.P. van Gent, Middeldijkerplein 10-14, 2993 DL, op maandag 15 juli of maandag 19 augustus 2024.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen  € 55,00. (2022) Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar http://www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

Stap 3: Beoordeling

Het CBR beoordeelt alle informatie. U ontvangt bericht van het CBR over uw Gezondheidsverklaring.

Bent u het niet eens met een besluit van het CBR? Dan kunt u een herkeuring aanvragen of bezwaar maken. Kijk op www.cbr.nl of bel met CBR: 088-227 77 00.

Zorgverzekering?

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Meer informatie over een eventuele vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis en u heeft het aanvullend KBO-PCOB pakket gekozen, dan krijgt u een vergoeding van € 35,00 (2022) voor een verplichte rijbewijskeuring.

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/rijbewijskeuring

Begin op tijd!

De beoordeling van uw Gezondheidsverklaring kan lang duren. Het CBR adviseert daarom vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt een Gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan luidt het advies om vijf maanden van tevoren al te beginnen.