Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. Deze keuring is verplicht. Hieronder staat een beknopt overzicht van wat u moet doen en wat het kost.

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten. De wachttijden bij CBR zijn lang, begin daarom 5 maanden voor deze einddatum.

Stap 1: Gezondheidsverklaring

De procedure begint met het aanvragen van een gezondheidsverklaring. Dit kunt u doen door:

  • In te loggen op Mijn CBR met uw DigiD (SMS controle of App controle)
  • de gemeente of het CBR te bellen en om een papieren versie te vragen

U krijgt hierna een verslag van het CBR dat de keuringsarts moet invullen.

  • Een gezondheidsverklaring kost € 41,60 als deze digitaal wordt ingevuld via de website van het CBR.
  • Bij de gemeente wordt dit bedrag ook meestal aangehouden als er een papieren versie aangeschaft wordt.
  • Het is ook mogelijk om een papieren versie bij RegelZorg te bestellen, echter zijn dan de kosten € 51.50 ( dit is inclusief administratiekosten en verzendkosten).

Hierna kunt u naar stap 2.

Stap 2: Rijbewijskeuring

Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij Regelzorg. Dat kan via website http://www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren telefonisch: 088 23 23 300.

In onze nieuwsbrief staat de datum wanneer de keuringsarts in Barendrecht de medische keuringen verricht. https://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/barendrecht/nieuws/

Rijbewijskeuringen in CBR Barendrecht

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in MFA Waterpoort  medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen  € 55,00. (2022) Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar http://www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

Stap 3: Beoordeling

Het CBR beoordeelt alle informatie. U ontvangt bericht van het CBR over uw Gezondheidsverklaring.

Bent u het niet eens met een besluit van het CBR? Dan kunt u een herkeuring aanvragen of bezwaar maken. Kijk op www.cbr.nl of bel met CBR: 088-227 77 00.

Zorgverzekering?

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Meer informatie over een eventuele vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis en u heeft het aanvullend KBO-PCOB pakket gekozen, dan krijgt u een vergoeding van € 35,00 (2022) voor een verplichte rijbewijskeuring.

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/rijbewijskeuring

Begin op tijd!

De beoordeling van uw Gezondheidsverklaring kan lang duren. Het CBR adviseert daarom vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt een Gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan luidt het advies om vijf maanden van tevoren al te beginnen.