Welkom bij KBO Zoetermeer . . . . . . ZIE LAATSTE NIEUWS

Wij doen van alles om het u naar de zin te maken

En dat mag u nu gaan doen

KBOZ
Katholieke Bond van Ouderen in Zoetermeer

Dit is de website van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Zoetermeer.
Op de volgende pagina’s vindt u informatie over deze vereniging, de doelstellingen, het bestuur en de laatste nieuwsberichten van het bestuur mbt KBO en KBOZ. Vervolgens wordt er informatie gegeven over de activiteiten die wij ontplooien in de vorm van clubs (sport en beweging) en kringen (sociale contacten), alsmede service-activiteiten. Daarnaast zijn er pagina’s met verwijzingen naar Bulletins van KBOZ, KBO Zuid-Holland en de landelijke vereniging KBO-PCOB.
Tenslotte is er een pagina Diverse met allerlei doorverbindingen naar andere, mogelijk ook interessante websites.
Om lid te worden van deze boeiende vereniging vindt u onder de groene knop aanwijzingen en een formulier dat u kunt downloaden, afdrukken, invullen en per post kunt insturen (of scannen en mailen).

U krijgt van ons geen cookies, hooguit bij de koffie.
Wij leggen niets van u vast op deze website.