Elk jaar bepaalt het bestuur de contributie opnieuw.
Voor 2023 is de contributie voor Yoga vastgesteld op  €148,00 (voor leden van KBOZ).

Niet-leden betalen een opslag ter grootte van de contributie van de KBOZ.

Klik hier voor een aanmeldformulier.

Print het, vul het in en stuur het op!

Voor een korte video-impressie, klik hier