Wie zijn wij?

KBO Zoetermeer is een afdeling van KBO Zuid-Holland, een vereniging voor senioren van vandaag en morgen. We zorgen voor verbinding en ontmoeting tussen senioren, we bieden voordeel en komen op voor de belangen van senioren.

We organiseren voor onze leden diverse activiteiten op het gebied van sport, spel en zingeving. Vele vrijwilligers zijn actief met het organiseren van deze activiteiten en het behartigen van de belangen van senioren.

In Zoetermeer werken wij samen met de PCOB en de AOVZ in het overlegorgaan OSO dat voor de gemeente Zoetermeer het adviesorgaan is op het gebied van het ouderenbeleid.

De vereniging KBOZ heeft ca. 850 leden en het bestuur bestaat uit:

functie

 

naam

 

e-mailadres

 

Voorzitter Paul Wouters voorzitter@kboz.nl
Secretaris Thea Veelenturf secretaris@kboz.nl
Penningmeester Hans van der Meer penningmeester@kboz.nl
Ledenadministrateur Rob van den Bos ledenadministratie@kboz.nl
Algemeen lid Pieter Crul algemeen@kboz.nl

Het bestuur wordt bijgestaan door de websitebeheerder Ben Verbeek: webmaster@kboz.nl

Het KBOZ-bulletin dat 10x per jaar verschijnt, wordt verzorgd door Elli Bonnet: bulletin@kboz.nl

Het bestuur heeft als kantooradres: Dublinstraat 24 2713HS Zoetermeer