De KBOZ verzorgt en/of bemiddelt bij een aantal service-activiteiten.

Belastinghulp

Voor hulp bij het invoeren van uw belastingformulier neemt u contact op met de
heer J.F.M. van Hoof tel. 06 82 81 74 32, e-mail:  jfm.v.hoof@kpnmail.nl

Rijbewijskeuring 75+

Voor uw keuring kunt u rechtstreeks contact opnemen met de keuringsarts:
dokter W.J. Eenink, tel. 06 53 12 03 04;  de kosten bedragen € 40,- (contant te betalen).

Klussendienst

Voor informatie over de mogelijkheden van de klussendienst belt u met 06 19 97 18 00

Vieringen

In mei wordt de Mariaviering gehouden (inclusief lunch)  en in december de Adventsviering (inclusief lunch) voor de KBOZ leden.

Overige vieringen:

– elke donderdag om 10.00 in de Doortochtkerk (De Leyens) met na afloop koffie
– elke vrijdag om 10.00 in de Genesarethkerk (Meerzicht ) met na afloop koffie
– elke derde donderdag v.d. maand om 10 uur in de Wijngaard (Rokkeveen), inloop 10.00 uur,
   10.30 uur viering, daarna koffie drinken
– elke laatste woensdag v.d. maand om 14 uur viering in de Tabor-kerk met koffie
– elke vrijdag van 14-16 uur gelegenheid voor gebed en koffie/thee in de Wijngaard

Bezoekgroep

Vier KBOZ-leden, te weten:
mevr. Corrie Amptmeijer (06-286423821), mevr. Thea Veelenturf (079- 316574),
de heer Aad van der Helm (079-3310354)  en de heer Jan Willemsen (079-3315236)
bezoeken alle 80-, 90- en 100-jarige leden van de KBOZ.