Elk jaar bepaalt het bestuur de contributie opnieuw.
Per 1 juli is de contributie voor Bewegen op Muziek vastgesteld op € 112,- (voor leden van KBOZ).
Niet-leden betalen een opslag ter grootte van de contributie van de KBOZ. Zie voorwaarden op aanmeldformulier.

De lessen vinden plaats onder leiding van Els van Wijk.

Klik hier voor een aanmeldformulier.

Druk het af, vul het in en stuur het op!

Voor een video-impressie: klik hier