Elk jaar bepaalt het bestuur de contributie opnieuw.
Voor 2023 is de contributie voor Bewegen op Muziek vastgesteld op € 108,- (voor leden van KBOZ)

Niet-leden betalen een opslag ter grootte van de contributie van de KBOZ.

De lessen vinden plaats onder leiding van Els van Wijk.

Klik hier voor een aanmeldformulier.

Druk het af, vul het in en stuur het op!

Voor een video-impressie: klik hier