Elk jaar bepaalt het bestuur de contributie opnieuw.
Voor 2023 is de contributie voor Bewegen op Muziek vastgesteld op € 108,- .

Klik hier voor een aanmeldformulier.

Druk het af, vul het in en stuur het op!

 

 

Voor een video-impressie: klik hier