Jaarvergadering 2024

Volgens het archief van de KBO Zuid Holland is de afdeling Ter Aar officieel opgericht op 21 januari 1994.
Tijdens de allereerste vergadering werd een bestuur gekozen die bestond uit de heer Theo van der Hoorn, mevrouw Loos-Wortman, mevrouw Corrie van der Meer-Heemskerk, de heer Ad Persoons en de heer Piet Verhoef.
De heer Piet Verhoef werd voorzitter, Ad Persoons penningmeester en de eerste jaren was mevrouw Van der Meer-Heemskerk secretaris.

Van deze groep is Ad Persoons al die tijd bestuurslid gebleven en heeft nu na 30 jaar besloten er een punt achter te zetten, mede ingegeven door zijn minder wordende gezondheid.

Reden voor het huidige bestuur Ad in het zonnetje te zetten en de leden te verrassen met een gezellige muzikale middag.

Allereerst werd Ad tijdens het punt “Bestuursverkiezing” verrast met zijn benoeming tot erelid van de vereniging en kreeg hij daarbij een oorkonde overhandigd door de huidige voorzitter, mevrouw Els Kelder.

Bovendien kreeg hij een dinerbon uitgereikt om samen met zijn vrouw Diny ergens gezellig uit eten te gaan en ontving Diny nog een mooie bos bloemen.

Ook Joke van den Bos werd verrast met een bos bloemen. Haar man Jan stopt na 20 jaar met het penningmeesterschap van de vereniging maar blijft nog wel bestuurslid.

Het penningmeesterschap is tijdens deze vergadering overgedragen aan de heer Ron Helsloot die zich aan de zaal voorstelde.

Na de vergadering was het tijd voor nog een kop koffie of thee. Bij de eerste ronde koffie aan het begin van de vergadering was iedereen getrakteerd op een klein gebakje.

Voor onze afscheid nemende jubilaris was de verbazing groot toen rond half 4 de burgemeester binnen kwam.

Het werd voor Ad al snel duidelijk waar deze voor kwam.
Na een korte toespraak waarin gememoreerd werd aan het vele vrijwilligerswerk dat Ad in de loop der jaren voor zijn rekening heeft genomen, kreeg hij naast een mooie bos bloemen ook de vrijwilligersspel van de gemeente Nieuwkoop opgespeld.

Na dit officiële gedeelte was het de beurt aan de muzikale verrassing die het bestuur voor de leden in petto had bij gelegenheid van dit lustrumfeest.

Marco de Hollander betrad de zaal met een lang zal hij leven en het feest kan beginnen. Nou feest werd het. Iedereen die kon liep mee in de polonaise.
Het werd een feest waar de ongeveer 100 aanwezigen nog met plezier op terug kunnen kijken. Op naar het volgende lustrum.