De KBO afdeling Ter Aar was initiatiefnemer voor een seniorenadviesraad in de oude gemeente Ter Aar.

Op dit moment heeft de afdeling zich geconformeerd met en heeft zij vertegenwoordiging in het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop (PGSN). De KBO afdeling Ter Aar is ook vertegenwoordigd in de WMO Adviesraad in de gemeente Nieuwkoop.

Leden van de Senioren Club KBO Ter Aar hebben de mogelijkheid gebruik te maken van de collectieve overeenkomst zorgverzekering met het Zilveren Kruis Achmea en Zorg en Zekerheid wat een korting geeft op de premie.