De doelgroep voor de vereniging zijn de 55 plussers in alle kernen van de gemeente Nieuwkoop en voornamelijk in Ter Aar.

De doelstellingen van de seniorenclub KBO zijn zeer ruim. Naast het behartigen van de seniorenbelangen en seniorenaangelegenheden in de gemeente Nieuwkoop heeft zij een groot aantal activiteiten die er onder andere op gericht zijn om ouderen te behoeden voor een isolement.

De bridge op de vrijdagen, klaverjassen en biljarten op de dinsdagen brengen ouderen in contact met elkaar. Zowel het bridge als het klaverjassen heeft vaak een vervolg in de huiselijke kring.

De activiteiten als koersbal iedere vrijdag, Meer Bewegen voor Ouderen iedere maandag, de gezamenlijke fietstochten, jeu de boules en midgetgolf dragen, naast gezelligheid, bij aan een vitaal ouder worden.

Dat zingen vooral voor ouderen gezond is, staat buiten kijf. Het KBO koor Ademnoot oefent elke week enthousiast.

Er wordt per jaar ongeveer 100 x een beroep gedaan op het klussenteam door senioren of mensen met een beperking.

Ook de belastinginvullers verwerken per jaar ruim 100 aangiftes.

Minimaal 4 x per jaar wordt een informatiemiddag gehouden waarbij ook niet leden van harte welkom zijn. Vaak heeft het thema betrekking op gezond en vitaal ouder worden, veiligheid in en om het huis.

Daarnaast organiseert de afdeling regelmatig een culturele middag of een bedrijfsbezoek.