Als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis Achmea of bij Zorg en Zekerheid krijgt u een korting op de aanvullende verzekering.

Zowel Zorg en Zekerheid als Zilveren Kruis geeft een bijdrage in de kosten als u deelneemt aan Meer Bewegen voor Ouderen.

Neem contact op met uw zorgverzekering voor de  voorwaarden.