Als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis Achmea of bij Zorg en Zekerheid krijgt u ongeveer 2 % korting op de premie die u betaalt.

Zowel Zorg en Zekerheid als Zilveren Kruis geeft een bijdrage in de kosten als u deelneemt aan Meer Bewegen voor Ouderen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Ad Persoons, tel. (0172) 603289.