De geschiedenis van de KBO afdeling Ter Aar gaat terug naar 1994.

Buiten een stroef draaiende KBO Rijn en Venen bestond er geen belangenorganisatie voor ouderen.
Ter Aar kende voor 1994 een lokale Soos in Aardam en een Langeraar.
Beide organiseerden wel wekelijks ontmoetingsmiddagen voor ouderen maar onthielden zich verder van belangenbehartiging van en informatieverstrekking aan ouderen. Gestimuleerd door KBO Zuid Holland werd in 1994 de KBO afdeling Ter Aar opgericht. Hiervoor werd de heer Piet Verhoef benaderd en hij nam ook het voorzitterschap voor zijn rekening. De doelstelling van de oprichting was een breder activiteitenprogramma voor ouderen In Ter Aar en behartiging van seniorenbelangen In Ter Aar. De afdeling kende een gestage groei in de loop der jaren en heeft momenteel ruim 600  leden.

De seniorenclub kent momenteel diverse activiteiten zoals twee maal per week een ontmoetingsmiddag met o.a. klaverjassen, bridge en koersbal en een maal per maand een informatiemiddag. Er is het KBO zangkoor “Ademnoot” en Meer bewegen voor Ouderen. Voor deze activiteiten beschikt de Senioren Club over een eigen Honk en maakt gebruik van Parola.