De ouderenadviseur van de KBO Ter Aar helpt u met het invullen en aanvragen van zorg, huursubsidie, kwijtschelding gemeentelijke lasten en nog vele andere zaken.

De ouderenadviseur is uw vraagbaak en wegwijzer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

de heer Ad Persoons, tel. (0172) 603289, mail naar a.persoons@ziggo.nl

mevrouw Els Kelder, tel. (0172) 602387, mail naar elskelder@hetnet.nl