De afdeling Ter Aar heeft 3 gecertificeerde vrijwillige ouderenadviseurs. Twee daarvan maken deel uit van het bestuur en een adviseur is verbonden aan het ServicePluspunt. Alle drie maken zij deel uit van het PGSN bestuur. Bovendien maakt een bestuurslid deel uit van de WMO adviesraad.

De KBO afdeling wordt door de gemeente gezien als belangrijke, gewaardeerde gesprekspartner voor senioren in de gemeente Nieuwkoop.

De contacten met de gemeentelijke instellingen zijn dan ook uitstekend te noemen.

Overige belangrijke contacten zijn o.a. Tom in de Buurt, P.G.S.N., ServicePluspunt Nieuwkoop, woningbouwverenigingen, WIJdeZorg en overige seniorenorganisaties in de gemeente Niuwkoop.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

de heer Ad Persoons, tel. (0172) 603289, mail naar a.persoons@ziggo.nl

mevrouw Els Kelder, tel. (0172) 602387, mail naar elskelder@hetnet.nl