KBO afdeling Voorburg is officieel opgericht op 9 december 1953 en heeft bijna 380 leden. De afdeling is speciaal bedoeld voor 50-plussers en is nauw verbonden met de Unie KBO. De Unie KBO en het PCOB hebben de intentie een fusie aan te gaan. KBO-PCOB is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Het bestuur van de afdeling zet zich in voor de belangen van de leden, zowel op sociaal als op ontspanningsgebied als op het terrein van voorlichting.

Door het hele jaar worden diverse activiteiten georganiseerd zowel voor ouderen die wat minder mobiel zijn als voor leden die nog volop kunnen meedoen. Onder Activiteiten treft u hierover informatie aan.

Onder Ledenservice 2 vindt u informatie over digitalisering door SeniorWeb aan de Vliet. Tevens kunt u hier doorklikken naar KBO Zuid-Holland, de Unie KBO en KBO-PCOB voor voorlichting en nieuws op velerlei gebied.

In onze gemeente Leidschendam-Voorburg werken wij samen met de andere ouderenbonden in het kader van belangenbehartiging. Samengewerkt wordt met Vrijwilligersorganisaties die zich richten op 50-plussers. Zo verzorgt SeniorWeb aan de Vliet enkele workshops voor ouderen.

Het lidmaatschap per jaar bedraagt €25 voor alleenstaanden en €44 voor samenwonenden. Daarvoor ontvangt u 10 keer per jaar het Magazine KBO-PCOB en ons eigen blad Contact.

Het lidmaatschap biedt u vele voordelen, hierover leest u meer in het Magazine en onder Contact op deze site. U kunt deelnemen aan alle door de afdeling KBO Voorburg georganiseerde activiteiten. Tevens treft u op de website informatie aan over de procedure van inschrijven en betaling voor deze activiteiten.

De KBO afdeling Voorburg heeft een veelzijdig bestuur, met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Samen met  vrijwilligers zetten zij zich in om alle activiteiten goed te laten verlopen.

Het bestuur hoopt ook dit jaar nieuwe leden te mogen verwelkomen. Bent u geïnteresseerd, of wilt u een keer de sfeer komen proeven, dan bent u van harte welkom bij een van onze activiteiten. Neemt u hiervoor telefonisch contact op met het bestuurslid activiteiten.

U bent van harte welkom.