Secretaris
Heer B.I.C.Dijkman, Sepiahof 16, 2272JM Voorburg. Telefoon: 070-3875125, email: b.i.c.dijkman@hotmail.com

Ledenadministratie
U kunt zich als lid van de KBO afdeling Voorburg aanmelden via de ledenadministrateur Mevrouw W. van Rooijen. Zie het kopje “Lid worden”.
Wilt u bij overlijden en verhuizing van een KBO-lid dit zo snel mogelijk doorgeven, zodat de ledenadministratie actueel blijft.
Contactgegevens Mevrouw Van Rooijen
Telefoon: 071 5312916
Emailadres: wvanrooj@xs4all.nl

Maandblad Contact
Redactiecommissie: Dhr. B.I.C. Dijkman en mevrouw M. de Goederen
Email: mjadegoederen@ziggo.nl
Distributie: Dhr: J. Swaanenburg, coördinatie
Telefoon: 070-8892029
Bezorging: door vrijwilligers

Inleveren kopij: Dhr. B.I.C. Dijkman
Telefoon: 070-3875125
Email: b.i.c.dijkman@hotmail.com

Website 
Mevr. W. van Rooijen, email wvanrooj@xs4all.nl