TERUGBLIK JUBILEUM KBO LEIDSCHENDAM

 

 

      april 1962                 april 2022   

 

5 april een onvergetelijke verjaardag

Op 5 april hebben we gevierd dat de KBO afdeling Leidschendam 60 jaar bestond.
Het is een onvergetelijke verjaardag geworden.
De opkomst was overweldigend. Zeker 60 leden hebben de verjaardag meegevierd.

De Haard was versierd. Slingers en KBO vlaggen maakten het gezellig.
De ontvangst met koffie en gebak (met KBO logo) was welkom.

Bij de introductie werd stilgestaan bij gebeurtenissen of aanwezige zaken in 1962.
Nagenoeg iedereen wist de vragen te beantwoorden.
Alleen de “echte” Leidschendammers wisten de antwoorden op vragen uit een verder verleden.

Enkele vragen:

Wanneer zijn Veur en Stomwpijk samengevoegd tot Leidschendam?
Het was in 1938.
Beursgenoteerde onderneming In Leidschendam?
FUGRO (Fundering- en Grondonderzoek), opgericht in 1962.
Hoe lang bestaat RKAVV?
100 jaar.

Mevrouw Mia Toneman speelde nummers op de piano. De vraag “herkent u deze nog?” was overbodig.
De hele zaal zong mee. Tot slot speelde zij “Auf wiedersehen”.

In De Haard werd het glas geheven. Dat deden we in Puurr nog eens over.
Ook daar werd gezongen. Pastoor Bakker, inmiddels aangesloten, was op 4 april jarig.
Dus het “lang zal hij leven” was zijn deel.

De lunch was voortreffelijk.

Al met al een zeer geslaagde verjaardag. Het bestuur heeft  de nodige dankbetuigingen ontvangen.