Agenda:

14 maart
COB Koningkerk Voorburg 14.00 – 16.00 uur
 Godly Play door Irma Nieuwenhuis. 
15 maart Provinciale Statenverkiezingen / verkiezingen waterschappen
23 maart Ledenvergadering
11 april
PCOB Koningkerk Voorburg 14.00 – 16.00 uur
 Vliet Clean Sup door Harrie Osinga. Jongeren maken de Vliet schoon
9 mei PCOB Dagtocht Brabantse Biesbosch
25 mei Bezoek Salamander

 

Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op
donderdag 23 maart in De Haard, Molenpad 2 a.

De aanvang is om 14.00 uur.

Agenda:
Huishoudelijk gedeelte.

  1. Opening
  2. Mededelingen, Ingegaan zal worden op de landelijke ontwikkelingen van KBO/PCOB.
  3. Financiën, aan de orde komt het financieel jaarverslag over 2022.
  4. Rondvraag

Openbaar gedeelte, aanvang 14.30 uur.

Mevrouw Monique Veltman, zelfstandig ergotherapeut werkzaam in de praktijk Veltman & Span in de gemeente Leidschendam Voorburg, is bereid gevonden een inleiding te houden over vallen en valpreventie.Zeker als men wat ouder wordt neemt de kans op valincidenten toe. Vallen kan leiden tot nare gevolgen. Is het te voorkomen? Als je valt, waar doe je dan goed aan? Er zijn veel vragen te stellen over vallen.
Het is begrijpelijk dat het onderwerp vallen veel aandacht krijgt. Wij willen dat dan ook doen in het kader van een ledenvergadering.

Graag tot 23 maart.

————————————————————————————————–

PCOB Dagtocht

De PCOB organiseert op dinsdag 9 mei een dagtocht met boottocht door het ongerepte natuurgebied van de Brabantse Biesbosch. Lunch is tijdens de rondvaart van 2 uur. In het plaatselijke restaurant van Stellendam krijgt u koffie met gebak.

Vertrek: 10.00 uur Kruisheuvelkerk Leidschendam/10.15 uur Koningkerk Voorburg
Terugkomst rond 17.30-17.45 uur
Kosten leden KBO en PCOB € 65,00 Niet leden € 75,00
Gaarne aanmelden per e-mail bij Jan Hendriks (janhendriks57@hotmail.com).

———————————————————————————————–

Bezoek molen De Salamander
Op 25 mei willen wij gezamenlijk de molen gaan bezoeken.

Het programma is als volgt:
14.00 uur ontvangst bij de molen
14.00 – 14.30 uur koffie
14.30 start rondleiding de molen door een deskundige
16.00 einde

Kosten: € 2,50
U kunt zich aanmelden vóór 20 mei bij
Elly v.d. Ham tel. 070 3274368 elly.van.der.ham@gmail.com
Anneke Juffermans tel. 070 3863166 annekejuffermans@gmail.com