AGENDA:

7 december Van der Klooster Mode Lady’s Day
15 december  Kerstoverweging met lunch

Vander Klooster Mode Lady’s Day   

De modedag op woensdag 7 september is niet doorgegaan.
De nieuw datum is woensdag 7 december (Kerstshow)

Vander Klooster Mode Boskoopseweg 4 Boskoop.

Progamma:

10.15 uur:       Ontvangst met koffie en gebak
11.00 uur tot ca. 12.00 uur:  Modeshow
12.00 uur:    Lunch
Na de lunch wordt er wisselend gewinkeld of bingo gespeeld
Rond 15.00 uur Afsluiting met advocaat met slagroom.

Kosten zijn € 6,00

U kunt zich opgeven bij:  Elly v.d. Ham tel. 070 3274368  elly.van.der.ham@gmail.com

Introducés zijn welkom

—————————————————————————————————————–

Kerstoverweging en Kerstlunch

Op donderdag 15 december om 11.00 uur wordt een overdenking gehouden
door pastoor W. Bakker in Parochiecentrum De Haard, Molenpad 2A, Leidschendam.

Vervolgens is er een Kerstlunch bij restaurant Puurr, Leidsekade 39, Leidschendam

 

Graag vóór 5 december, met keuze van het menu, opgeven bij:
Elly van der Ham tel. nr. 070 3274368 elly.van.der.ham@zonnet.nl
De kosten voor de lunch bedragen € 27,50.
U kunt dit bedrag overmaken op rek. nr. NL 09 INGB 0000 6889 46
t.n.v. KBO Leidschendam o.v.v. kerstlunch.

 

 

Hoop

Geef elkander hoop
Dan gaat alles goed
Geef elkander hoop
Als je elkaar ontmoet

Niet met dure woorden
Een rede of een preek
Nee, zo maar bij de slager
Of in de apotheek

Op een caféterrasje
    Of in de bioscoop
Al is het nóg zo vluchtig
Maar geef elkander hoop

Tekst: Toon Hermans

Wij Wensen u een zalig Kerstmis en een voorspoedig en gezond 2023

 Het bestuur van de KBO afdeling Leidschendam