De KBO afdeling Leidschendam bestaat sinds april 1962.

Slogan: betrokken en nabij

De KBO afdeling Leidschendam streeft twee doelen na: 1. Belangenbehartiging en 2. Ontmoeting.

INFO 2024 Bewaarexemplaar

Belangenbehartiging
We doen dat op individueel niveau.
De afdeling heeft twee HUBA’s (hulp bij belastingaangifte). Ouderen zijn niet allemaal even digitaal vaardig. Het is goed dat bekenden kunnen helpen bij het invullen van aangiften. Ook zijn belastingen soms moeilijk. Dat geldt vooral voor toeslagen (huur- en zorg toeslagen). Dit zijn voorschotten. Het gebeurt wel, dat op enig moment toeslagen moeten worden terugbetaald. Dat is dan zuur.

De afdeling heeft ook enkele vrijwillige ouderenadviseurs. De meest uiteenlopende vragen komen aan de orde. Te noemen zijn vragen over een (levens)testament, erfenis en huurzaken. De vrijwillige ouderenadviseurs kunnen ook doorverwijzen naar specialisten op diverse gebieden.

Belangenbehartiging vindt ook op algemeen niveau plaats.

De afdeling is vertegenwoordigd in regionale- en provinciale organen van de KBO. Daar wordt overlegd over meer algemene vraagstukken. Ervaringen op plaatselijk niveau zijn daarbij van groot belang.

In Leidschendam-Voorburg wordt goed samengewerkt met de andere bonden van KBO en PCOB. Zo wordt gezamenlijk opgetrokken naar de gemeente. Ook is overlegd met de sociale huisvesters in Haaglanden.


Ontmoeting

Slogan: Ontmoeting is een algemene term, die past bij nabijheid. De wereld is groot, maar kennissen in de eigen omgeving is een groot goed.

De afdeling organiseert bijeenkomsten. Naast de noodzakelijke huishoudelijke zaken wordt aan tal van onderwerpen aandacht besteed. Dat kunnen typisch Leidschendamse zaken gaan, zoals verkeer, huisvesting, geschiedenis van karakteristieke gebouwen alsook over levensvragen.

Samen op pad gaan geeft op bijzondere manier invulling aan ontmoeting. De afdeling doet dit door het organiseren van dagreizen. Voor velen is dat goed behapbaar. Voorbeelden te over: van de Beekse Bergen en de Rotterdamse haven tot bezoeken aan het Tweede Kamer en het Europees Parlement. Goed in de smaak, althans bij dames, viel het bezoek aan een modehuis.

De afdeling publiceert ook reizen van andere organisaties, zoals de ouderenorganisatie in Voorschoten. Deze organisatie organiseert ook meerdaagse reizen.

Katholiek

De afdeling hecht aan de identiteit. De traditie is gevestigd om jaarlijks voorafgaande aan Kerstmis een overdenking te organiseren. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch.

Balans 2021

Beloningsbeleid.
De bestuursleden zijn vrijwilliger. Zij ontvangen voor hun werk geen vergoeding.