Beleidsplan / doelstelling

1. Belangenbehartiging

Belangenbehartiging vindt collectief plaats. In samenwerking met de andere ouderenbonden in Leidschendam-Voorburg wordt overlegd met de gemeente over onderwerpen, die ouderen raken, zoals het pin only beleid van de gemeente, De Wet maatschappelijke ondersteuning, mededelingen beleid van de gemeente, woonproblematiek en verkeer.

Belangenbehartiging vindt ook individueel plaats. Zo zijn in 2019, 93 belastingformulieren ingevuld voor ouderen. De afdeling kent ook ouderenadviseurs. Zij helpen ouderen bij het opstellen van een levenstestament, een testament en veiligheid in en om het huis.

 

2. Ontmoeting

De afdeling organiseert bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer:

– langer zelfstandig wonen
– historie van (panden in) Leidschendam
– informatie over verkiezingen voor o.a. gemeenteraad en het europees Parlement.

De afdeling organiseert dagreizen en dagtrips.

Ook worden reizen en lezingen van andere organisaties gepubliceerd in Wetenswaardigheden.
Wetenswaardigheden is een papieren bijlage bij het magazine van KBO/PCOB dat 10 keer per jaar wordt verspreid.