Ouderenadviseur

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers, die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente.
Ouderenadvisering is onafhankelijke hulp, een service van de KBO aan leden en niet-leden. Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en overzicht bieden van de mogelijkheden. Soms gaat een ouderenadviseur mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.
Samengevat biedt vrijwillige ouderenadvisering:

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning:
• Betrokkenheid en distantie

 

Ondersteuning bij:
• behoud eigen regie
• langer zelfstandig blijven wonen
• wegwijs maken in de sociale kaart en voorliggende voorzieningen
• preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur

 

Onze ouderenadviseur is Leo van Ewijk tel. nr. 070 3273991