KBO Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk
De afdeling Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk is rond 1958 opgericht (zie hierna). Het is een zelfstandige vereniging met inschrijving bij de Kamer van Koophandel en statuten.   Klik hier voor de statuten: Statuten KBO
Op 1 januari 2024 telt de afdeling 400 leden

KBO DWO
Regionaal werken de Westlandse KBO-afdelingen: De Lier, Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk, Kas en Kust, Kwintsheul en Poeldijk en Wateringen samen met Delft, Maassluis en de KBO-afdelingen in Oostland: Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Den Hoorn, Midden Delfland, Nootdorp en Pijnacker. De voorzitter van DWO is lid van het Provinciale Bondsbestuur.

KBO-Zuid-Holland
Op provinciaal niveau bestaat de vereniging KBO-Zuid-Holland en de KBO-afdelingen in Zuid-Holland zijn lid van deze vereniging. Het Bondsbestuur bestaat uit leden van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van de volgende KBO-regio’s:
Haaglanden,  Delft/Westland/Oostland,  Rotterdam,  Duin- en Bollenstreek,  Zuid-Holland Noord/Oost,  Midden-Holland
en  Zuid-Holland Zuid. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en 2e secretaris.
De voorzitter en secretaris maken deel uit van de landelijke ledenraad Unie KBO.

Privacy statement KBO afdeling Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet regelt de bescherming van persoonsgegevens. Bij de KBO verwerken wij persoonsgegevens, onder andere in de ledenadministratie. In het privacy protocol van onze afdeling vindt u een beschrijving van de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Klik hier voor het Privacy protocol:  Privacy protocol 2019

Ontstaan van de afdeling Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk
In 1952 werd in Den Haag voor het toenmalige bisdom Haarlem, de Rooms Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden opgericht. Naast het “bezighouden van ouderen” en ‘zorg om de identiteit” hield men zich vooral bezig met huisbezoek, ziekenbezoek en activiteiten voor bejaarden. In 1958 werd KBO Honselersdijk opgericht. Later hebben Naaldwijk en Maasdijk zich daarbij aangesloten. In 1979 werd de naam veranderd in “Katholieke Bond van Ouderen” (KBO). Vijf jaar later werd besloten tot splitsing van de KBO in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Op 1 oktober 1984 ging het Zuid-Hollandse deel van het bisdom Rotterdam verder onder de naam KBO Zuid-Holland. (bron website KBO ZH).

Het is formeel zo dat de KBO-afdeling Honselersdijk in 2018 dus 60 jaar bestond. Honselersdijk, Naaldwijk en Maasdijk zijn op een later moment  opgegaan in één afdeling.

Het 60-jarig jubileum is in 2018 uitgebreid gevierd met een feestelijke eucharistieviering en een feestmiddag in september. Het 65-jarig jubileum is eveneens op die manier gevierd in 2023.

Maar we zijn daarna ook weer doorgegaan. Met veel vrijwilligers werken we om de KBO-organisatie, met een breed scala aan activiteiten en ondersteuning aan de leden, actueel te houden.