Drie maanden wachten op behandeling hulpvraag !!
Twaalf weken duurt het eer uw WMO-aanvraag überhaupt in behandeling wordt genomen, dat zegt nog niet of  uw hulpvraag ook gehonoreerd wordt. Na (minimaal) twaalf weken volgt een “keukentafelgesprek” (vraag daarbij altijd een ouderenadviseur aanwezig te zijn)  en komt de WMO-consulent bij u op bezoek om te oordelen over nut en noodzaak van uw hulpvraag. Het kan zomaar gebeuren dat uw situatie in die twaalf weken is veranderd, verslechterd of verbeterd. Immers voor ouderen geldt dat er in drie maanden veel kan gebeuren. Denk na.. en als u voorziet dat u in de nabije toekomst hulp nodig hebt schakel dan nu een ouderenadviseur in die u kan bijstaan een WMO-aanvraag in te dienen.
Mocht u al te maken hebben met de lange wachttijd meldt dit dan op:  meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com  of via: 06 188 627 33

De ouderen adviseurs in onze afdeling zijn:
Ada Hakvoort  email: hakvoort@caiway.nl  06-24908087
Jan Zuidgeest email: jan.zuidgeest@kpnmail.nl 06-46740357

De ouderen adviseur is een vrijwilliger vanuit de samenwerkende ouderenbonden. Dit betekent dat de ouderenadviseur niet in dienst is van de gemeente of van een welzijnsorganisatie en daarom onafhankelijk, laagdrempelig en gratis ondersteuning biedt.
Is opgeleid door de KBO met jaarlijks een “verplichte” bijscholingsdag.