Wat wij onze leden bieden: 
Alle leden ontvangen 10 maal per jaar het KBO Magazine met daarbij gevoegd onze eigen Nieuwsbrief (een per adres). Het wordt door vrijwilligers bij de leden thuis bezorgd. De meest recente Nieuwsbrief en die van het afgelopen jaar vindt u onder de rubriek “Nieuws”.
Lief & Leed besteed aandacht aan de jubileumjaren van huwelijk en leeftijd, ook  bij ziekte en overlijden willen wij  er aandacht aan besteden. Leeftijden hebben wij in de ledenadministratie maar voor  huwelijksjubilea, ziekte en overlijden zijn wij afhankelijk van wat wij van u, uw kinderen of anderen doorkrijgen. Wij stellen het zeer op prijs als u daar, in voorkomende gevallen,  aandacht aan zou willen geven. Dit geldt ook voor eenzaamheid. Als u zelf, of iemand kent, die weinig of geen contacten heeft en zich daardoor alleen voelt laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij wat hulp bieden. 

Wij bieden hulp en ondersteuning, en behartigen de belangen van onze leden bij de plaatselijke overheid,  op het gebied van:
– Inkomen
– Mobiliteit
– Participatie
– Wonen en Zorg

Wij kunnen hulp bieden bij het aanvragen van WMO ondersteuning (zie Ouderenadviseurs) en bij het invullen van uw belastingaangifte (zie belastingservice), verder verzorgen wij  thema-middagen,  vieringen,  kaartmiddagen een Midweek en dagreisjes (zie activiteiten)

Het lidmaatschap van de KBO Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk kost € 25,– per persoon per jaar. Het bedrag wordt in februari geïncasseerd.