Meldpunt Westlandse seniorenbonden KBO en PCOB inzake de WMO

KBO-PCOB Westland heeft het initiatief genomen een MELDPUNT op te zetten.

Bij dit meldpunt kunt u terecht met vragen, meldingen en klachten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en dient een melding hulpvraag binnen 4 tot 6 weken af te ronden. De ervaring leert dat men beschamend met de eigen beleidsregels omgaat. Zo moet iemand die vandaag een aanvraag indient ‘standaard’ 12 weken wachten voor het verzoek in behandeling wordt genomen.

De gezamenlijke Westlandse seniorenbonden KBO en PCOB vinden deze situatie   onhoudbaar en onverantwoordelijk. Om de schaal van het probleem in kaart te brengen roepen wij iedereen die te maken heeft met wachttijden van meer dan 6 weken op, dit te melden via meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com of via 06-188 627 33.

Wat gebeurt er met uw melding? Allereerst gaan we vertrouwelijk met uw informatie om en alleen met uw toestemming nemen we verdere stappen als dat nodig is. Daarnaast kunnen onze KBO en PCOB ouderen adviseurs, als u dat op prijs stelt, helpen bij de behandeling van uw melding hulpvraag. Niet onbelangrijk we willen het probleem van de wachttijden oplossen en met de juiste feiten de gemeente bewegen de wachttijden snel te bekorten.

>>>      meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com   of 06 188 627 33      <<<