Algemene ledenvergadering – Filmmiddag

                                          

Woensdag 29 maart werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering KBO Zoeterwoude gehouden in de Klaverhal. Hierin werden de notulen van de vorige vergadering besproken. Ook het verslag van het verenigingsjaar en het financieel verslag kwamen aan bod. Er werd een kascommissie samengesteld en aftredende bestuursleden stelden zich opnieuw verkiesbaar. Als nieuw bestuurslid werd de heer Wim Klein voorgesteld. De vergadering verliep vlot en na het officiele gedeelte kon men genieten van een aantal films, gemaakt en vertoond door Peter Versluis. Films van Zoeterwoude met interviews over oude ambachten zoals klompenmakerij, klokkenmakerij en pottenbakken. Films met een ernstig onderwerp met verhalen uit de oorlog van onderduikers en dorpsbewoners en ook films die herkenning en vrolijkheid te zien gaven.  Het was al met al weer een waardevolle middag.