We zijn er voor u bij belangenbehartiging, voorlichting en advisering.

Als afdeling willen wij er zijn voor onze leden door hen te helpen met allerlei zaken. Het organiseren van mooie en leuke activiteiten vinden wij daarnaast ook erg belangrijk. De KBO-leden ontvangen 10 keer per jaar gratis het voorlichtingsblad “Magazine KBO Noord en Zuid Holland”. Hierin wordt als losse bijlage het definitieve programma van elk jaar gepresenteerd.

Ieder lid heeft een ledenpas, die recht geeft op kortingen. U vindt hierover informatie in het magazine. Als lid heeft u ook reductie op de premie van uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea en Zorg en Zekerheid. De contributie is € 24,00 per jaar. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij uiterlijk per 1 november schriftelijk is opgezegd.

U kunt zich eventueel telefonisch opgeven als lid bij de heer Kees Janson, telefoon 071 5802691. Ook kunt u zich opgeven via ons e-mail adres info@kbozoeterwoude.nl.  Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen van Leo van der Ham, voorzitter, telefoon 071 5610594.

Wijdezorg, locatie Emmaus is de ontmoetingsplaats voor de Zoeterwoudse senioren, waar o.a. de mogelijkheden tot ontspanning worden geboden in de vorm van klaverjassen, bingo en rummikub. Grotere evenementen zullen wellicht in de toekomst elders worden georganiseerd omdat de ruimten in de nieuwbouw van Emmaus niet zo groot zijn.