Start van de KBO afdeling Poeldijk     

(delen uit de eerste handgeschreven verslagen van onze vereniging )

In 1954 was er voor de ouderen weinig te beleven in Poeldijk. Daarom ondernamen enkele Poeldijkse dames een poging om een bejaarden sociëteit op te richten.

Eind 1954 werden de bejaarden van Poeldijk blij verrast met het bericht in de Courant dat er door de Katholieke Vrouwenbeweging een poging zou worden gedaan  tot het starten van een bejaarden Sociëteit. Er had zich een voorlopig Comité gevormd dat als initiatiefnemers zou optreden:

  • mevrouw  Flühr-Olierook                   voorzitter
  • mevrouw Schiltmeijer-Voorham       penningmeester
  • mevrouw De Backer-Goeijenbier      secretaris

De eerste bijeenkomst was gesteld op 6 januari 1955  om 14.00 uur. Op die middag waren er ongeveer 20 ouderen aanwezig. Op uitnodiging van het Comité waren aanwezig Burgemeester K.L.J. Wouters, mevrouw Wouters-Lambooij, Wethouder C. van der Kruk, mej. K. de Zeeuw Pr. Christ. Organisatie. Door de Commissie beheer Patronaatsgebouw, aan de Jan Olierookstraat, werd het zaaltje van het jeugdgebouw beschikbaar gesteld, wat bij de opening feestelijk was versierd met bloemen.

De Bijeenkomsten zijn toegankelijk voor hen die 60 jaar en ouder zijn, ook invaliden, ook andersdenkenden zijn van harte welkom.

Na het openingswoord van de voorzitter mevr. Flühr kreeg Burgemeester Wouters het woord en koos als parool van deze middag VRIENDSCHAP en GEZELLIGHEID. De spreker zei dan ook dat aan deze Sociëteit een mooie doelstelling ten grondslag ligt en stelde het dorp Poeldijk als voorbeeld voor Monster.

Bijeenkomst van 20-1-1955

Op dezen koude middag was er een bestuurslid van onze Bond voor Bejaarden als spreker uitgenodigd om te komen spreken voor de bejaarden. Aanwezig waren 25 bejaarden. De heer Keesen memoreerde uitvoerig het probleem der bejaarden en schetste de doelstelling van dezen bond. Dank zij de  ver gevorderde medische Wetenschap heeft Nederland nu reeds 900.000 inwoners van 65 jaar en ouder.

Na afloop gaven alle aanwezigen zich op als lid waarmede de oprichting van een nieuw bestuur een feit was.

Als voorlopig bestuur werd gekozen:

  • de heer N. Zuijderwijk           voorzitter                    Verburgchlaan 78
  • de heer G. Zuijderwijk           penningmeester         Verbugchlaan 94
  • de heer W. Groenendaal        secretaris                     Nieuwstraat 29

mevrouw  Fluhr vertegenwordiger K.V.B. en De Backer-Goeijenbier het Gilde

De contributie werd vastgesteld voor het lidmaatschap van de Bond te weten:

  • Man en vrouw 40 cent per maand
  • Enkel man of vrouw 25 cent per maand

Men werd vrijgesteld voor de eerste drie maanden voor aflossing contributie van de bond.

20 januari 1955 was dus de oprichtingsdatum van onze vereniging.

 

Op 6 Oktober werd er weer begonnen onder grote belangstelling van de zijde van de bejaarden en genodigden. De heer Zuijderwijk opende vervolgens de Sociëteit en was het damescommité erkentelijk. De secretaris gaf vervolgens een verslag van de 3 maanden Jan. Feb Maart.  Ook de heer G. Zuijderwijk penningmester gaf een klein batig saldo.

 

Wij zijn gestart met 20 leden en hebben er nu 54 maar het moeten er meer worden.

En er zijn nog twee bestuursleden verkozen namelijk den Heeren:

  • de heer L. Persoon   2de voorzitter
  • de heer J. Heppe      2de secretaris

Ook is St. Nicolaas bij ons op bezoek geweest en dat viel nog mee want de goeden sint zei na het uitreiken van enkele prijzen dat geen Ondeugende jongens in de zak hoefden. Het behoeft geen nader betoog dat de stemming opperbest was want er was muziek bij van het trio Zuijderwijk met een walsje en met het prachtige St. Nicolaas feest nog in het geheugen stond weer een feestje voor de deur namelijk Oudenjaars. Ook werd er nog een Konijn verloot en nog een paar prijsjes. Want de voorzitter zei dat het een konijn was die weegt 12 pond en dertien pond vet. Als het maar waar is.

Ook dient te worden vermeld dat het konijn door een lid werd gewonnen en spontaan werd terug gegeven om weer te worden verloot; dus een buitenkansje voor de vereniging. En nu het ledental

Met 20 leden begonnen en nu gestegen naar 65, er nu 4 wegens vertrek en 1 overleden dus 60 over.

W. Groenendaal secretaris en mede ondertekend door N. Zuijderwijk voorzitter