OA (ouderenadviseur)

De ouderenadviseur biedt u hulp en ondersteuning als u dat nodig heeft op de terreinen van

  • Zorg
  • Wonen
  • Mobiliteit
  • Participatie
  • Inkomen
  • Recht

De ouderenadviseur is een vrijwilliger vanuit de samenwerkende ouderenbonden. Dit betekent dat de ouderenadviseur niet in dienst is van de gemeente of van een welszijnsorganisatie en daarom onafhankelijk, laagdrempelig en gratis de ondersteuning biedt.

Ondersteuning bij bv een keukentafelgesprek behoort tot de mogelijkheden, de hulpvraag kan met u worden doorgenomen en het gesprek geoefend. Als u het gesprek niet alleen aandurft, kan de ouderenadviseur u tijdens het gesprek helpen uw situatie goed over te brengen.

Namens KBO Poeldijk hebben de opleiding gevolgd en blijven door nascholing op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen