Bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 personen. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de afdeling in de verschillende gremia, zoals in overleg met de gemeente, KBO-organen en lokale ouderenbonden. Voor lief en leed en de evenementen is een speciaal bestuurslid, wat maar onderstreept hoe belangrijk wij dat vinden. De penningmeester zorgt naast een vlekkeloze boekhouding en verantwoord financieel beleid voor de verspreiding van de Nieuwsbrieven en het KBO-PCOB Magazine.

Bestuur

HUBA