Bestuur

Belangenbehartiging

Vrijwilliger Ouderen Adviseur

W.Bunnik

Wim adviseert op verzoek, oudere leden betreffende problemen van leden waar zij zelf niet direct een oplossing voor kunnen vinden. Via zijn mailadres of telefonisch kunnen leden hun problemen aan Wim voorleggen en desgewenst een afspraak maken voor een bezoek.

Bestuur

secretaris

J.D.Hogendoorn

Alle informatie bestemd voor de afdeling met uitzondering van aanmeldingen voor lidmaatschap en activiteiten, zowel voor binnen als buiten.
penningmeester

A.G.M.Silvester

Ton behandelt alle financiële zaken van de afdeling, met uitzondering van betalingen van leden voor bijz0ndere activiteiten zoals deelname aan de jaarlijkse busreis of de KBO diners.
2e Penningmeester

E.van den Hoek

Assisteert indien nodig de penningmeester en is ook actief bij de organisatie van de KBO middagen.
bestuurslid

Paul de Graaf

organisator van de KBO-middagen op de 4e dinsdag van de maand
lid bestuur

Lucia de Jeu

Organiseert mede de KBO middagen op de 4e dinsdag van de maand.
interim voorzitter

M.J.M.Rijk

Is tevens webmaster voor de afdeling Leiden en organisator buitenactiviteiten (fietsen, wandelen. bustochten.
ledensecretaris

T.Heemskerk

Houdt de ledenadministratie bij en verleent elk jaar op verzoek assistentie bij het invullen van de belastingopgaven, Voorts is zij actief als mede-organisator van de busreizen en van de afdelingsdiners.
Vrijwilliger Ouderen Adviseur

W.Bunnik

Wim adviseert op verzoek, oudere leden betreffende problemen van leden waar zij zelf niet direct een oplossing voor kunnen vinden. Via zijn mailadres of telefonisch kunnen leden hun problemen aan Wim voorleggen en desgewenst een afspraak maken voor een bezoek.