Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving. Tevens bieden we ontspanning en gezelligheid in de vorm van sport en spel, afgestemd op onze doelgroep.

De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het stimuleren van de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.