Senioren Teylingen

Seniorenvereniging Teylingen wordt gevormd door drie afdelingen, Sassenheim, Voorhout en Warmond. De afdelingen hebben samen rond de 2100 leden en is hiermee een grote organisatie in de gemeente Teylingen. Seniorenvereniging Teylingen is toegankelijk voor alle 50-plussers in de gemeente Teylingen ongeacht welke levensovertuiging. Seniorenvereniging Teylingen zet zich in dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving, bevordert de onderlinge sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van ouderen. Onze belangbehartiging richt zich op vijf speerpunten:

Wonen, welzijn en zorg. Veiligheid. Koopkracht. Digitalisering. Zingeving.